HATA TERİMİ NEDİR?

HATA TERİMİ NEDİR?

Hata terimi istatistiksel modellerde yer alır ve değişkenler arası ilişkiyi açıklamakta kullanılır.

Değişkenler arasındaki ilişki deterministik ve stokastik ilişki olarak iki farklı şekilde açıklanabilir. Deterministik ilişki olması durumunda, değişkenlerden birinin alacağı değer karşısında diğer değişken hep aynı değeri alır.

Değişkenler arasında stokastik ilişki olması durumunda ise, değişken­lerden birinin alacağı aynı değere karşılık diğer değişken farklı değerler alabilmektedir.

Stokastik ilişki söz konusu olduğunda değişkenlerin aldığı değerler modelin matematiksel yapısı ile tam uyum sağlamazlar, değerler matematiksel şekilden sapmalar gösterirler. Sapmaları açıklamak için modele hata te­rimi eklenir.

İktisadi olaylarda stokastik ilişki söz konusudur. Bu tür olaylarda ilişki genellikle çok sayıda değişken tarafından açıklanabilmektedir.

İktisadi olayları açıklamak için kullanılan istatistiksel modellere de ekonometrik model adı verilmektedir.

Ekonometrik modellerin hata terimi eklenerek oluşturulması bu nedenledir.