REGRESYON MODELİ VARSAYIMLARI

REGRESYON MODELİ VARSAYIMLARI

Regresyon modeli varsayımları yerine getirilmeden, bir modeli çözmek ve yorumlamak oldukça kolaydır. Regresyon modellerinde önemli olan bu varsayımların hepsini sağlayıp, gerçeğe en yakın olan değere ulaşmaktır.

Aşağıda belirtilen varsayımlar çoğu zaman kurulan modelin değişmesine, yeni veri kaynakları aranmasına hatta her şeyi sil baştan yapmaya bile sebep olmuştur.

Gerçeğe en yakın değerleri verecek olan bir regresyon modeli kurmak istiyorsanız, bütün varsayımları modelinizde sağlamalısınız.

Normallik

Sıfır ortalama

Sabit varyans

Otokorelasyon olmaması

Bağımsız değişkenin tesadüfi değişken olmaması

Çoklu doğrusal bağlılık olmaması (çoklu doğrusal regresyonda)

n>k olmasıdır (n gözlem sayısı, k parametre sayısı) (çoklu doğrusal regresyonda)