DURBIN WATSON OTOKORELASYON TESTİ

DURBIN WATSON OTOKORELASYON TESTİ

Aşağıdaki kodları kullanarak Eviews programında Durbin Watson Otokorelasyon Testi oluşturabilirsiniz.

%dep = “tur”‘ Bagimli degiskeni giriniz

%regs = “dk  “‘ Bagimsiz degiskenleri birer bosluk ile girin. (Bağımlı değişkenin gecikmelisini girmeyin)

%sabit=”c “‘Sabit parametre var ise c seklinde giriniz.

‘————————————-procedure————————————–

group g2g

g2g.add {%dep}

%ser=g2g.@seriesname(1)

series g{%ser}= {%ser}(-1)

group g3g

g3g.add g{%ser}

equation model1.ls {%dep} g3g {%regs} {%sabit}

scalar test=1-model1.@regobs*model1.@cov(1,1)

if test<=0 then

table uyari

uyari(1,1)= “n*var(b)>=1 oldugundan durbin in alternatif testi uygulanmalidir”

else

endif

scalar h=(1-model1.@dw/2)*sqr(model1.@regobs/test)

scalar pvalue=(1-@cnorm(@abs(h)))*2

table durbinh

durbinh(1,1)= “h”

durbinh(1,2)= “p value”

durbinh(1,3)= “KARAR”

durbinh(2,1)= h

durbinh(2,2)= pvalue

if pvalue>=0.05 then durbinh(2,3)=”1. Mertebeden otokorelasyon yoktur”

else durbinh(2,3)= “1. Mertebeden otokorelasyon vardır”

endif

show durbinh