EKONOMİ TEMEL DEĞİŞKENLER

EKONOMİ TEMEL DEĞİŞKENLER

EKONOMİ TEMEL DEĞİŞKENLER

 

  1. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH): GSMH ekonomideki toplam mal ve hizmet üretimini gösterir.
  1. İşsizlik oranları: İstihdamın artması ekonomide genişlemeyi, işsizlik oranlarının artması ise daralmayı göstermektedir.
  1. Enflasyon oranları: Enflasyon oranı, fiyatlar genel seviyesindeki sürekli bir artışın bir göstergesidir. Yüksek enflasyon oranları genellikle mallara olan talebi üretim kapasitesini aşacak şekilde artırdığından fiyatların tekrar yükselmesine sebep olmaktadır.
  1. Faiz oranları: Yüksek faiz oranları sermayenin maliyetini artıracağından ve gelecekte elde edilecek nakit akımlarının bugünkü değerini düşüreceğinden yatırım fırsatlarının cazibesini azaltacak, tersi durumda ise artıracaktır.
  1. Bütçe Açıkları: Bütçe açıkları devletin giderlerinin gelirlerinden çok olması nedeniyle ortaya çıktığına göre aradaki farkın finanse edilebilmesi için devletin borçlanması gerekmektedir. Bu durumda da faiz oranları yukarıya çekileceğinden ekonomide paraya olan talep artacaktır.
  1. Beklentiler. Tüketicilerin ve üreticilerin ekonomi ile ilgili beklentilerinin iyimser ya da kötümser olması da ekonominin iyileşmesinde önemli bir unsurdur.