EVIEWS GRAFİK ÇİZME

EVIEWS GRAFİK ÇİZME

Eviews grafik çizme işlemi eviews komutları ile kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Aşağıda eviews grafik çizme komutlarını bulabilirsiniz.

Eviews Sütun Grafik Çizme

BAR: serinin sütun grafiği ekranda görüntülenir.

Aşağıdaki komutlarda BAR komutu ile kullanılır.

A:Grafiği serinin en küçük ve en büyük değerlerini dikkate alarak otomatik olarak ölçeklendirir.

D:Grafiği iki ayrı ölçek ile gösterir. Grafikler birbirini kesmez, birinci seri veya sütun solda diğer seri veya sütunlar ise sağ tarafta ölçeklendirilir.

X: Grafiği iki ayrı ölçek ile gösterir. Grafikler mümkün olursa birbirini keser.

N: Ölçeği normalleştirir, yani sıfır ortalamalı ve 1 standart sapmalı hale getirir.

Örnek: BAR (A) ENF Enflasyon serisini otomatik olarak ölçeklendirir. Bu şekilde parantez içinde yapmak istediğiniz işlemi ve serinizin adını yazarak oluşturabilirsiniz.

Eviews Dağılım Grafiği Oluşturma

DİSTPLOT: Bu komut ile dağılım grafiği ekranda görün­tülenir. Bu komut yanında belirli harflerle belirtilen seçenekler ile dağı­lım grafiklerinde düzenlemeler yapılabilir.

Aşağıdaki komutlar yardımıyla kullanılabilir.

HIST: Histogram

KERNEL: Kernel yoğunluk

CDF: Kümülatif Dağılım fonksiyonu

QUANTILE: Kantil fonksiyon

Örnek: DİSTPLOT X Y Z ile X Y ve Z nin grafiği çizilir.

X.DISTPLOT QUANTILE şeklinde yazılır ise X’in kantil değerleri ile çizilir.

Eviews Nokta Grafik Çizme

DOT : Bu komut ile nokta grafiği çizilir.

Örnek: DOT X Y

Eviews Çizgi Grafiği Oluşturma

LINE: Bu komut ile bir veya daha fazla serinin çizgi grafiği oluşturulur.

Örnek: LINE X Y Z

Bu şekilde X, Y ve Z’nin çizgi grafikleri birlikte görüntülenir.

Eviews Pasta Grafik Çizme

PIE: Bu komut ile serilerin pasta grafiklerini çizebilirsiniz.

Örnek: PIE X Y Z

Eviews Kantil Oluşturma (QQPLOT)

QQPLOT: Bu komut ile bir serinin teorik dağılımlarına karşı kantil grafiği görüntülenir.

Örnek: QQPLOT XY

Eviews Serpilme Nokta Grafiği Oluşturma (SCATTER PLOT)

SCAT : Serpilme diyagramını oluşturmak için en az iki seri
veya sütun olması gerekir.

Diyagramda serilerden biri düşey eksende, diğeri yatay eksende yer alır.

Örnek: SCAT X Y

İkiden fazla seriler aşağıdaki şekilde;

SCAT(M) XYZT kullanılır.