FİNANSAL VARLIKLARI FİYATLAMA MODELİ (FVFM)

FİNANSAL VARLIKLARI FİYATLAMA MODELİ (FVFM)

Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli’nin varsayımları şu şekilde özetlenebilir:

1) İşlem giderleri yoktur,

2) Olası tüm yatırımlar yatırıcılara açıktır (alım-satın sınırlamaları yoktur),

3) Yatırımlar sonsuz şekilde bölünebilir niteliktedir,

4) Piyasadaki hiçbir yatırımcının portföyü fiyatları etkileyecek ölçüde büyük değildir,

5) Piyasadaki bilgilere tüm yatırımcılar kolayca ve hiçbir maliyete katlanmadan ulaşabilmektedirler.

Modelin açıklanmasında iki önemli olgu bulunmaktadır:

  • Birincisi; beklenen getirisinin gerçekleşme olasılığının %100 olduğu bir risksiz finansal varlığın olması ve
  • ikincisi de, yatırımcıların risksiz olarak elde edecekleri getiri oranından borç alabilme imkânlarının bulunması.

FVFM’de herhangi bir hisse senedinin yatırımcı için riski, söz konusu hisse senedinin yatırımcının toplam portföyüne ilave ettiği riskle ölçülmektedir.

Pazar portföyü ile beraber hareket etmeyen bir hisse senedi pazar portföyünün riskine çok fazla ilave bir risk eklemeyecektir. Bunun anlamı, bu tür bir hisse senedinin toplam riskinin çoğunun, firmaya ya da endüstri koluna özel (sistematik olmayan risk) olduğundan çeşitlendirme ile ortadan kaldırılmasının mümkün olduğudur.