MINITAB BAZI GENEL KOMUTLAR

MINITAB BAZI GENEL KOMUTLAR

ABS (K1) : Bir sayının mutlak değerini alır.

AVERAGE (C1) : Bir değişkenin ortalamasını bulur.

DESC C1 : Bir değişkenin betimsel istatistiklerinin hesaplar.

EXP (K1) : Bir sabitin üssel değerini hesaplar.

MEAN (C1) : Bir değişkenin ortalamasını bulur.

NAME (C1) : C1 sütununa isim verir.

STDEV (C1) : Bir değişkenin standart sapmasını bulur.

SQRT (K1) : Bir sabitin karekökünü bulur.

TALLY (C1) : Bir değişkenin frekans dağılımını bulur.

LET : Bu komut atama, belirtme ve tanımlama işlemlerini yapar.

LET C2=SQRT(C1) : C1’de yer alan değerlerin kareköklerini alır ve C2 sütununa yazar.

READ : Klavyeden veri girişini sağlar.

SET : Bir değişkenin değerlerinin bir sütuna girilmesini sağlar.