BİNOM DAĞILIMI

Binom dağılımı değişkenin sadece iki değer alacağı durumlarda kullanılır. Doğacak çocuğun kız ya da erkek olması, satış personelinin ürünü satması ya da satamaması gibi durumlar örnek olarak verilebilir.

Devamı için tıklayınız.

KORELASYON KATSAYISI

Regresyon analizinde bağımsız değişkenlerin katsayılarının işareti de­ğişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirtir. Ancak ilişkinin derecesi sadece bu işaret ile bulunmaz.

Devamı için tıklayınız.