GRANGER NEDENSELLİK TESTİ

İki değişken arasında zamana bağlı olarak gecikmeli ilişkinin varlığı söz konusu ise, ilişkinin nedenselliğinin yönünü istatistiksel açıdan belirlemede kullanılan testlerden biri Granger nedensellik testidir.

Devamı için tıklayınız.

KOENTEGRASYON EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Eşbütünleşme analizi iktisadi değişkenlere ait serilerin durağan olmasalar bile bu serilerin durağan bir doğrusal kombinasyonunun var olabileceğini ve ekonometrik olarak belirlenebileceğini ileri sürmektedir.

Devamı için tıklayınız.