KORELASYON KATSAYISI

Regresyon analizinde bağımsız değişkenlerin katsayılarının işareti de­ğişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirtir. Ancak ilişkinin derecesi sadece bu işaret ile bulunmaz.

Devamı için tıklayınız.

GRANGER NEDENSELLİK TESTİ

İki değişken arasında zamana bağlı olarak gecikmeli ilişkinin varlığı söz konusu ise, ilişkinin nedenselliğinin yönünü istatistiksel açıdan belirlemede kullanılan testlerden biri Granger nedensellik testidir.

Devamı için tıklayınız.