ATAMA PROBLEMLERİ

ATAMA PROBLEMLERİ

Atama problemi nedir?

Atama modeli veya problemi doğrusal programlamanın özel bir halidir.

Atama modellerinde amaç nedir?

Atama modellerinde amaç türlü kaynakların değişik görevlere en uygun dağıtımını yaparak toplam karı maksimum veya toplam maliyeti minimum kılmaktır.

Etkinliği maksimum kılmak için kaynak kullanımının birebir dağıtımını sağlamaktır.

Atama modelinin diğer modellerden farkı nedir?

Atama problemlerinde transport problemlerinde olduğu gibi arz ve talep yoktur. Arz ve talep bir birime eşittir.

Atama modellerinde programlama bir işe veya bir makineye bir işçi ayrılacak şekilde yapılır.

Örnek;

Makinelere operatör ataması

Bürolara personel ataması

Fabrikalara ürünlerin atanması

Atama modelleri nasıl çözülür?

Atama modelleri Macar yöntemiyle veya atama modeli ulaştırma modeli haline dönüştürülerek çözülebilir.

Atama modellerinde işçi veya iş sayısının makine sayısına eşit olduğu kabul edilir. Eğer eşit değilse kukla değişken kullanılarak eşitlik sağlanır. Kukla makine veya kukla işçilerin maliyetleri 0’dır.  Ayrıca zaman veya maliyetleri gösteren bilinmektedir.

 

ÖRNEK:  Bir tekstil fabrikasında 3 işçi mevcut olup 3 farklı tezgâha atamaları yapılması gerekmektedir. İşleri bitirebilecekleri süreler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Uygun atamaları bulunuz.

                                    Tezgâhlar

  123
İşçiler1263029
 2252427
 3262825