KOENTEGRASYON EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Eşbütünleşme analizi iktisadi değişkenlere ait serilerin durağan olmasalar bile bu serilerin durağan bir doğrusal kombinasyonunun var olabileceğini ve ekonometrik olarak belirlenebileceğini ileri sürmektedir.

Devamı için tıklayınız.