BEKLENEN GETİRİ

BEKLENEN GETİRİ

TEK DÖNEM GETİRİ ORANI

beklenen-getiri

Yukarıda genel şekli ile verilen formül bu iki tür getiriyi içererek şekilde tekrar yazılırsa;

Finans Beklenen Getiri

Burada;  rt     = Elde tutma dönemindeki getiri oranını,

Pt   = Elde tutma dönemi sonundaki piyasa fiyatını,

Pt-1 = Elde tutma dönemi başındaki piyasa fiyatını,

Ct  = Elde tutma döneminde dividant ya da faiz gibi nakit olarak elde edilen tutarı, ifade etmektedir.

Aynı mantıkla gelecek dönem için tahmin edilen fiyatlar üzerinden “beklenen getiri oranının” hesaplanması da mümkündür:

Beklenen Getiri

Burada;  E(rt)  = beklenen elde tutma dönemi getirisini,

E(Pt) = t dönemi sonunda beklenen piyasa fiyatını,

Pt-1    = t dönemi başında hisse senedinin satın alış fiyatını,

E(ct)  = elde tutma dönemi içerisinde dividant getirisini belirlemektedir.

Bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı dikkate alındığında getiri oranı aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanabilir:

Burada;  Pte = eski hissenin dönem sonu piyasa fiyatını,

               Pty = yeni hissenin dönem sonu piyasa fiyatını,

               ne  = sermaye artırımından sonra eski hisse senedi sayısını,

               ny  = sermaye artırımından sonra yeni edinilen hisse senedi sayısını,

               N  = bedelli satın alınan hisse senetlerine ödenen nakit tutarını, göstermektedir.

ÇOK DÖNEM ORTALAMA GETİRİ ORANI

BEKLENEN GETİRİ ORANI

Örneğin, cari piyasa fiyatı 10 TL olan bir hisse senedinin bir sonraki dönem için tahmin edilen piyasa fiyatları, dividant getirileri ve bunların bağlı olduğu olasılıklar aşağıda verilen tablodaki gibi verilmiş olsun:

Ekonomik

Durumlar

Durumların Olasılığı

(Pt)

Hissenin Dönem Sonu Fiyatı

(TL)

Dividant Getirileri

(TL)

Tek dönem Getiri Oranı

(rt)

Hızlı Gelişme

0,30

16

1

%70

Normal Gelişme

0,50

14

   0,5

%45

Durgunluk

0,20

  7

 0

-%30

 

%100

 

 

 

Beklenen getiri oranı aşağıdaki şekilde formüle edilebilir:

Burada;        

E(r)= beklenen getiri oranını,

Pt    = N durumunda getiri oranının bağlı olduğu olasılığı,

rt    = N durumuna ait getiri oranını,

N    = olasılıkları verilmiş farklı durum sayısını temsil etmektedir.

Yukarıda tabloda getirileri ve bunların bağlı olduğu olasılıkları verilmiş 10 TL’lık hisse senedi için bir sonraki dönemde beklenen getiri oranı;